ZDRAVI I VESELI BILI - ova internet štacija namjenjena je svima kojima je Trogir u srcu. Stranice je poveznica sa Facebook grupom "Trogir kroz povijest" kako bi se izbjega nedostatak u preglednosti objavljenih fotografija i članaka. Ovde je sve ono šta je objavljeno u grupi sortirano po kategorijama da je lakše pronac.
Trogir kroz povijest :https://www.facebook.com/groups/605241072892601/

U koliko je sadržajem ovog bloga povrjeđeno neko od Vaših prava (vlasništva , privatnosti ....) kontaktirajte nas . Hvala

STARI PLANOVI

...

Igor Županić
13. listopada 2017
Zahvaljujem na prijemu u grupu....evo jedna sitnica za dobar start....(izvor DAZ, godinu ne znam - pretpostavljam 18 st.)


Trogir. Trogir u 16. stoljeću, 1500-1530
izvor :http://arhinet.arhiv.hr/_DigitalniArhiv/GrafikeHrvatskihMjesta/Trogir4.htm
izvor slika : Facebook grupa "Trogir kroz povijest "
https://www.facebook.com/groups/605241072892601/?ref=bookmarks
Izvor: „Jedna prostorna intervencija IgnacijaMacanovićau Trogiru „
Ivo Babić

Dil tlocrta sklopa palace Garagnin i susidnih kuca na crtežu F.A.Kurira sa kraja 18. stoljeca (Muzej Grada Trogira)
1.Pokretni dil mosta prima kopnu
2.Sjeverna gradska vrata sa zidinama
3.Prolazi sa rešetkama na ulazima (Strada publica)
4.Zgrada straže vojarne(kvartira)
5.Ogradni zid s vratima
6.Nova zgrada u sklopu palace Garagnin

Izvor :„Jedna prostorna intervencija IgnacijaMacanovićau Trogiru „
Ivo BabićNacrti palače Garagnin
izvor: Crtice o ribarstvu i prehrani ribom u Trogiru od 18. do početka 20. stoljeća - Fani Celio Cega - Muzej grada Trogira

katastarski plan iz 1830., mjernik Antonio Putti iz Pavije ....izdvojena/naglašena pozicija kuce Macanović

Projekt izgradnje trogirskih utvrda, detalj
(British Library, London)


Detalj akvarela inž. Alessandra Ganasse sa presjekom kaštela, zgradom za kaštelana i kamerlenga te barbakanom mosta (Archivio di Stato Venezia, P. Fortez., b. 82, d. 105, DS 13/17)

 Austro-Ugarski nacrt zeljeznickog kolodvora u Trogiru.

E po onin solanama koje se vidu na ovome planu iz 1580- Soline su dobile svoje ime

Tlocrti i presjeci utvrde Kamerlengo iz 1829 (dokument se nalazi u Državnom arhivu u Beču )
Detaljni nacrt velike kule utvrde Kamerlengo ili bolje receno "Kule od veriga"iz 1829.godine....(dokument se nalazi u Državnom arhivu u Beču )


Tlocrt i presjek Kamerlenga, Alessandro Ganassa, kraj 18. st.


katastarska mapa iz 1830. godine

Dragan Županović
29. studenoga 2018.
Evo ovako je karta Trogira izgledala 1928.