ZDRAVI I VESELI BILI - ova internet štacija namjenjena je svima kojima je Trogir u srcu. Stranice je poveznica sa Facebook grupom "Trogir kroz povijest" kako bi se izbjega nedostatak u preglednosti objavljenih fotografija i članaka. Ovde je sve ono šta je objavljeno u grupi sortirano po kategorijama da je lakše pronac.
Trogir kroz povijest :https://www.facebook.com/groups/605241072892601/

U koliko je sadržajem ovog bloga povrjeđeno neko od Vaših prava (vlasništva , privatnosti ....) kontaktirajte nas . Hvala

nedjelja, 1. ožujka 2015.

CENTURIJACIJA MALOG POLJA

              U rimsko vrime Malo polje je bilo izparcelizirano i podiljeno na velike pravilne kvadrate-CENTURIJE dužine približno 20 ACTUSA (710m),koje su bile podiljene na manje parcele.na rubovima ovih manjih parcela u pravilu su se nalazili gospodarski objekti – VILLAE RUSTICAE.Ostaci rimske podjele terena sacuvani su do danas,a središnji pravac centurijacije – DECUMANUS i danas se zove RIMSKI PUT.
U vilama rustikama cesto se nalaze ostaci turnja (tijeska)- latinski ,TROCULUM (trokul) za ciđenje grožđa i ostaci velikih posuda za vino DOLIJA (grčki pithos).

Na slici prikaz centurijacije sa oznacenim položajima vila rustika.