ZDRAVI I VESELI BILI - ova internet štacija namjenjena je svima kojima je Trogir u srcu. Stranice je poveznica sa Facebook grupom "Trogir kroz povijest" kako bi se izbjega nedostatak u preglednosti objavljenih fotografija i članaka. Ovde je sve ono šta je objavljeno u grupi sortirano po kategorijama da je lakše pronac.
Trogir kroz povijest :https://www.facebook.com/groups/605241072892601/

U koliko je sadržajem ovog bloga povrjeđeno neko od Vaših prava (vlasništva , privatnosti ....) kontaktirajte nas . Hvala

nedjelja, 1. ožujka 2015.

KIP BOGA DIONISA


Kolovoza mjeseca 1899. godine na arheološkom lokalitetu Brige, jedan kilometar istočno od Trogira, uz cestu za Kaštela, u jednoj velikoj keramičkoj posudi, izlomljen na komade, pronađen je kip boga Dionisa-Bakha. Posuda na obodu imala je urezan broj XXX što je mjera tekućine koju je sadržavala. Iako razlomljen na relativno male dijelove, kip se ipak mogao rekonstruirati. Nedostaju mu samo dijelovi šaka, a osim toga zapažaju se još druga neznatna oštećenja. Kip prikazuje mladog Dionisa koji u jednoj ruci drži grožđe, a u drugoj tirsos. Oba atributa su nestala, osim vrha tirsosa koji se vidi na bazi skulpture. Kip je vrlo dobre kvalitete, što ukazuje na to da je u pitanju rad školovanog majstora, očito rimskog kopista, pripadnika radionice koja je izrađivala skulpture za bogatije rimske kuće.

Sličan primjerak pronađen je u kući Vetija u Pompejima. Budući da je trogirski Dionis izrađen od kararskog mramora, te s obzirom na tehniku i način modelacije, pretpostavljam da je nastao u radionicama grada Rima koje su izrađivale skulpture namijenjene za stvaranje ugođaja u raznim ambijentima (vrtovima, kućama itd.) a i za skromniju kultnu upotrebu. Kip potječe po svoj prilici iz druge polovice I. st. prije Krista...

ako glasi dio izvješća don Frane Bulića u Vjesniku za arheologiju, o jednom arheološkom nalazu u Trogiru na završetku 19. stoljeća.

Duško GEIĆ-Slobodna Dalmacija 01.07.2004
izvor: http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20040701/feljton01.asp