ZDRAVI I VESELI BILI - ova internet štacija namjenjena je svima kojima je Trogir u srcu. Stranice je poveznica sa Facebook grupom "Trogir kroz povijest" kako bi se izbjega nedostatak u preglednosti objavljenih fotografija i članaka. Ovde je sve ono šta je objavljeno u grupi sortirano po kategorijama da je lakše pronac.
Trogir kroz povijest :https://www.facebook.com/groups/605241072892601/

U koliko je sadržajem ovog bloga povrjeđeno neko od Vaših prava (vlasništva , privatnosti ....) kontaktirajte nas . Hvala

KULA MALIPIERA

KULA MALIPIERA

texst je izvadak iz :TROGIRSKE FORTIFIKACIJE U 15. STOLJEéU
UDK 728.81 ( 497.5 Trogir) "14"
Izvorni znanstveni rad
Vanja Kovaèié
Ministarstvo kulture
Konzervatorski odje1 u Splitu
Vanja Kovacié
izvor:hrcak.srce.hr/file/162786

Od starih gradskih vrata na kraju karda do benediktinskog samostana sv. Ivana ravna srednjovjekovna kurtina nije imala kula.
Stoga zacelje katedrale, riznica i kapela dobivaju bocnu obranu gradnjom polukružne odnosno okrugle kule nazvane Malipiera po gradskom knezu Troilu Malipieru ( 1477-1480). Medutim, kula Malipiera je sacuvana samo u grafickim prikazima Trogira jer je porušena do temelja u proslom stoljecu.


Prilikom uređenja obilazne ceste pronađeni su njeni ostaci .U gradu su na raznim mjestima uzidani Malipierovi grbovi, koji vjerojatno potjecu sa srusene kule. To se posebice odnosi na one u dvoristu Gradske vijecnice na kojima je kandza s kruzno rastvorenim krilom u vijencu s inicijalima TM. Slican je grb uzidan i sjeverno od palace Ivana Lucica. Poznata je i goticka luneta portala koji vodi u dvoriste palace na sjeverozapadnom uglu staroga grada, gdje je grb flankiran vitezovima, kao i grb u istom bloku u Mornarskoj ulici 2. Tipološki je kula Malipiera bila zasigurno slicna ugaonoj okrugloj kuli sv. Marka koja je dovršena desetak godina poslije.
Temelji kule otkriveni su u kolovozu 1955 . godine. Prema izvješcu konzervatorice Nevenke Bezic Bozanic kula je imala promjer od 10 m, a zidovi su bili debeli 2m.