ZDRAVI I VESELI BILI - ova internet štacija namjenjena je svima kojima je Trogir u srcu. Stranice je poveznica sa Facebook grupom "Trogir kroz povijest" kako bi se izbjega nedostatak u preglednosti objavljenih fotografija i članaka. Ovde je sve ono šta je objavljeno u grupi sortirano po kategorijama da je lakše pronac.
Trogir kroz povijest :https://www.facebook.com/groups/605241072892601/

U koliko je sadržajem ovog bloga povrjeđeno neko od Vaših prava (vlasništva , privatnosti ....) kontaktirajte nas . Hvala

subota, 28. veljače 2015.

KIPOVI ALESSANDRA VITTORIJE NA KATEDRALI

KIPOVI ALESSANDRA VITTORIJE NA KATEDRALI

ulomci teksta iz :
KIPOVI ALESSANDRA VITTORIJE ZA TROGIRSKU KATEDRALU
Yanja Kovacic
UDK 73.034.5 (497.5 Trogir) "15"
73 Vittoria, A.
lzvorni znanstveni rad
Vanja Kovacic
Ministarstvo kulture
Konzervatorski odjel u Splitu

izvor : hrcak.srce.hr/file/162088

Sv. Matej na jugoistoku, sv. Šimun Zelot na jugozapadu, sv. Andrija na sjeverozapadu i sv. Jakov Mlađi na sjeveroistoku.
Kipovi Alessandra Vittorije izrađeni su 1559. god. za renesansnu kapelu trogirske katedrale koja je poslije posvecena sv. Ivanu, trogirskom biskupu.Vise od sedandeset godina nakon izrade kipova Nikole Firentinca i Ivana Duknovica, trogirska crkva, na celu s biskupom Kristoforom Nigrisom de Balistis, potakla je dovršenje velikog renesansnog projekta kapele katedrale.Izrada kipova povjerena je mletackom kiparu Alessandru Vittoriji.Godine 1644. kapela se uređuje za preseljenje tijela sv. Ivana, izrađuje se novi oltar te se otvaraju po dva prozora u dvi niše na bocnim zidovima. Otvaranje tih prozora u nišama dovelo je do uklanjanja 4 Vittorijina kipa .Ova izmjena provedena je za biskupa Pax Jordana koji je bio rodom iz Vicenze.
Kipovi su vjerojatno 1669. god. prebaceni na vrh zvonika katedrale prilikom njegove obnove.Zbog visine i nepristupacnosti mjesta nije bilo moguce detaljno analizirati kipove, pa su tek za vrime konzervatorskih radova na zvoniku 2000-2001. godine, na bazama otkrivena djelomice sacuvana i na donjoj strani priklesana imena svetaca.Pošto su kipovi izrađeni od istarskog kamena kojeg su atmosverska djelovanja stoljecima nagrizala kipovi su demontirani i zamjenjeni kopijama,a originali su pohrenjeni u crkvi sv.Ivana Krstitelja.Kopije kipova izradila je restauratorska radionica "Oblikovanje" iz Sesveta pod vodstvom akademskog kipara Milivoja Segana. Restauratorske radove na kipu sv. Šimuna izvela je talijanska restauratorica Vanessa Minuto.