ZDRAVI I VESELI BILI - ova internet štacija namjenjena je svima kojima je Trogir u srcu. Stranice je poveznica sa Facebook grupom "Trogir kroz povijest" kako bi se izbjega nedostatak u preglednosti objavljenih fotografija i članaka. Ovde je sve ono šta je objavljeno u grupi sortirano po kategorijama da je lakše pronac.
Trogir kroz povijest :https://www.facebook.com/groups/605241072892601/

U koliko je sadržajem ovog bloga povrjeđeno neko od Vaših prava (vlasništva , privatnosti ....) kontaktirajte nas . Hvala

četvrtak, 5. lipnja 2014.

KULA SVETOG MARKA

KULA SVETOG MARKA

 Trogirska kula sv. Marka temeljnim je dijelom konusa bila u moru, a spajala se sa dva kraka gradskih zidina debljine oko 2.80 m. Na prijelazu skarpe i tambura polukruzni je kordonski vijenac, a na vrhu je cilindricnog dijela niz polukruznih stepenastih menzola koje nose lukove nekadasnjeg krunista. Na vanjskom plastu zida iznad vijenca vidi se pet kruznih puskarnica koje pripadaju platformi prvog kata. Na istaknutom mjestu prema kopnu bio je uzidan lav SV. Marka i stit s grbom kneza Antonija de Canal ( 1496-1498) za cije su vlasti vjerojatno dovrseni radovi na kuli . 
U razini prizemlja gdje je unutar skosene baze smještena prostorija s kupolom bio je samo jedan otvor za manji top namijenjen napadu s mora iz smjera zapada kao i s kopna prema Segetu. Na prvi kat ulazilo se kroz veliki lucni otvor naknadno zazidan, kojem se u tjemenu luka nalazio renesansni grb kneza Antonija de Canala sa inicijalima A K sa strana. U debljini zida (3m) zrakasto je bilo rasporedeno pet kazamata s okruglim otvorima na vanjstini. To je omogucavalo borbu s neprijateljem na manjoj udaljenosti, a pokrivali su prostor neposredno s vanjske strane gradskog zida, obrambeni jarak te suprotnu obalu. Svaka kazamata nije bila
opskrbljena pojedinacnim otvorom za ventilaciju nego je na sredini kupole bio zajednicki otvor. Ljevkastim oblikom kazamate koristi se Michelozzo, za razliku od elipsoidnog oblika Baccia Pontelija. Izlaz na terasu bio je predviden s razine prvog kata kule te u produzetku setnice bedema odnosno ophodnog hodnika.Visoka bankina s prsobranima, koja je na vrhu trebala pruzati zastitu braniteljima,davno je srusena. Jos u prvoj polovici 17. stoljeéa spominje se krov na vrhu kule.

*****
Antonio Miše
11. svibnja  2021
Kula Sv. Marka 1900tih
stakleni pozitiv - pronađeno u Francuskoj
autor nepoznat*
*autor Giles Minette

*********